Ramesh Parsai Advance with Dinesh DCदिनेश डिसिको सात‍ो खाए रवि र रमेशले भने घुस्याहा हैन म!


सबै प्रकारका नेपाली रमाइला रमाइला भिडियोहरुको यउटा स्थान GSNepal हाम्रो च्यानल Subscribe गर्नुहोस्https://www.youtube.com/channel/UC5q_OQHTjxERwsp10Lcxt_g

Note: This video is uploaded to GS Nepal by acquiring all necessary copyrights. Uploading to other websites and YouTube channels is strictly prohibited, embedding is allowed.

7 days ago